Vul wel alle velden in

Velden met een * zijn verplicht

 

AANMELDINGSFORMULIER
                                         

 
Hierbij wil ik mij aanmelden als * van de Groninger Meeuwen Club
 
Voorletter(s)+roepnaam *
Geslacht *
Naam *

Geboortedatum

*
Adres + huisnummer *

Postcode

*
Woonplaats *

Telefoon

*
E-mail
 
*
 

IBAN Banknummer
  
Let op!! IBAN  

*
 
Ik ben van grote Groninger Meeuw in de kleurslag(en)
                                                                      en/of van *                               alleen welke kleurslag(en) u heeft
Ik ben van Groninger Meeuw kriel in de kleurslag(en)
                                                                                                                          alleen welke kleurslag(en) u heeft
De contributie bedraagt    15,00 per jaar incl. 3 uitgaven van Clubnieuws 
Jeugdleden betalen    6,00 per jaar incl. 3 uitgaven van Clubnieuws 

Gewenst ingangsjaar van het lidmaatschap *    Ik show mijn dieren
Bankrekeningnummer: NL72 RABO 0116569964  t.n.v. penningmeester  GMC  Loppersum
IBAN: NL72 RABO 0116569964                BIC: RABO NL 2UOpmerkingen
of 
vragenIk machtig hierbij de penningmeester van de Groninger Meeuwen Club om jaarlijks mijn contributie af te schrijven van mijn Bank- of Girorekening  * 
Handtekening * (type hier uw naam)
 Dit is een pagina van de Groninger Meeuwen Club

Voor het laatst bijgewerkt op 1 januari 2017

Copyright
GMC 2006-2017