naar legwedstrijd 2006

Resultaten van de Legwedstrijd  2007

Voor mensen die dit artikel lezen is het belangrijk te weten dat de genoemde resultaten zijn gemeten over een half jaar. Van begin februari tot begin augustus 2007.  Aan het eind van dit artikel nog een paar opmerkingen in cursief over gegevens van enkele tomen die een heel jaar zijn bijgehouden

Ook dit jaar konden we met de aangeleverde gegevens weer een uitslag samenstellen. Het meest opmerkelijke is dat het gemiddelde van de uitkomsten weinig afwijkt van voorgaande jaren. Wel iets lager dan 2006 maar dat jaar sprong er ook wat boven uit. Uit de aangeleverde scoreformulieren kon ik ook dit jaar weer een paar kleinigheden halen:

 

Enkele deelnemers hebben ook een poosje de leg van andere rassen bijgehouden. Opvallende zaken daarbij:

·        Bijna alle rassen leggen beter dan onze Maifkes. Zowel bij de groten als bij de krielen. Er zijn overigens wel veel te weinig gegevens om dat met zekerheid te kunnen stellen. Ook zijn de bewuste gegevens zeer onvolledig behalve die van een toom Twentse grijzen. Dit ras staat ook nog eens bekend als “winterleggers”.

·        Ook bij rassen als Barnevelder en Welsumer leggen de dieren opvallend lichte eieren(gewicht). Het Twents hoen is daarop een uitzondering, evenals het Fries hoen, dat hoewel zelf kleiner van stuk, zwaardere eieren legt dan de Groninger meeuw.

·        Het zou denk ik een goede zaak zijn als er een echte rasvergelijking zou kunnen plaatsvinden.

 

De uitslag:

 

De winnaars werden op de jaarvergadering reeds bekend gemaakt, maar zullen hun prijs, een valnest, pas ontvangen bij de eerstvolgende clubactiviteit, waarschijnlijk de jongedieren dag!

 

Bekijk de rest van de resultaten in onderstaand totaaloverzicht met de andere deelnemers. Hier vindt u ook nog wat ondersteunende tabellen en grafiekjes, gemaakt door Edgar de Poel

 

Resultaten jaarrond telling:

Helaas hebben we hier erg weinig gegevens over, omdat slechts enkele mensen hebben meegedaan!:

Edgar de Poel heeft doorgeteld en kwam tot een jaartotaal van 188 eieren per hen bij zijn grote goudpellen. Anneke Hekkema kwam met haar grote zilverpellen tot een jaartotaal van bijna 100 eieren per hen. Chiel-Jan en Gert Riezebos kwamen bij hun krielen, een toompje F1-citroenpellen en een toompje gemengde kleuren tot respectievelijk 166 en 134 eieren per hen. Zowel Edgar als combinatie Riezebos lichten in de winterperiode bij, terwijl Anneke juist niet bijlichtte. Je kunt zoiets vanzelfsprekend verwachten. In het zomer halfjaar kwamen Annekes hennen nog tot 70 eieren, maar in het winterseizoen maar tot amper 30 eieren per hen. Dit terwijl de hennen van Edgar en Gert en Chiel-Jan in de winterperiode 80 tot 100 procent van het aantal “zomereieren” legden. Ik denk dat we in onze flyer wel een aanpassing mogen maken voor het aantal eieren per jaar! Het viel mij mee dat de bijgelichte dieren, die ook nog eens geshowd werden in de herfst en winter, zo goed doorleggen in de winter.

 

Voor 2008 hebben we afgesproken geen legwedstrijd meer te houden, maar eerst eens naar buiten te treden met de resultaten naar bijvoorbeeld het kleindiermagazine.

Gert Riezebos.
Slangenburg 88
3772LW   Barneveld
g.w.riezebos@upcmail.nl

 

 

 Dit is een pagina van de Groninger Meeuwen Club

Voor het laatst bijgewerkt op 1 januari 2015

© Copyright
GMC 2006-2017