Clubnieuws

   'Clubnieuws' is het officiŽle orgaan van de Groninger Meeuwen Club, opgericht op 22 november 1980 te Hoogeveen. 'Clubnieuws' verschijnt drie keer per jaar in een oplage van 250 stuks. Het doel van de Groninger Meeuwen Club is het in stand houden en veredelen van het hoenderras 'De Groninger Meeuw' (zowel groot als kriel) overeenkomstig de eisen die zijn neergelegd in de Standaard uitgegeven door de KLN. 
Dit doel tracht zij te bereiken door: 

 • Het houden van vergaderingen voor haar leden en belangstellenden

 • Het verstrekken van informatie aan haar leden en belangstellenden

 • Het bemiddelen van haar leden en belangstellenden bij de aanschaf

 • Het propageren van de Groninger Meeuw

 • Het aansluiten bij overkoepelende organisaties, die het doel ondersteunen

 • Samenwerken met verenigingen en instellingen, die eenzelfde doel hebben of mede nastreven


  Redactieadres                                          Redacteuren Clubnieuws 
  A. Hekkema                                              A. Hekkema
  Dr. Kijlstraweg 1                                  
     H. Hofmeijer
  9062 GS Oenkerk                                 
  058 - 2563522
  redactie@groningermeeuwenclub.nl

 

 

 

Dit is een pagina van de Groninger Meeuwen Club

Voor het laatst bijgewerkt op 8 maart 2017

© Copyright
GMC 2006-2017                                                                                                                                                                     Webhosting: Halma Automatisering